Zdravo drugari!
Hajmo zajedno u još jednu pustolovinu u svetu umetnosti!

Danas govorimo o jednom od najvećih slikara firentinske renesanse: Sandru Botičeliju!!

Kao što znamo, Sandro Botičeli (ital. Sandro Botticelli) (1445-1510) bio je italijanski slikar firentinske škole ranog renesansnog slikarstva.

Slikao je teme iz grčke mitologije, kao i alegorijske slike u duhu humanizma. Njegova kasnija dela predstavljaju povratak na ekspresivno-emotivne religijske motive kasne Gotike.

Otac mu je bio kožar koji je po završetku školovanja zaučio Sandra za zlatara. Ali, pošto je Botičeli više voleo slikarstvo, otac ga je potom stavio pod Filipa Lipija, koji je bio jedan od najcenjenijih firentinskih majstora.

Botičelijev stil slikanja karakterišu snažni, graciozni potezi četkicom i uzburkane linearne konture. Njegova tela su mršava, lišena težine i mišićne snage. Deluju kao da lebde čak i kada dodiruju tlo. Lica su blaga i elegantna, kako je težio da predstavi savršenstvo.

Neka od Botičelijevih najpoznatijih dela su: Rađanje Venere (Nascita di Venere), Proleće (Primavera), Tvrđava (La Fortezza), Bogorodica sa Hristom i anđelima (Madonna col Bambino e due angeli), Mladić sa medaljom Kozima Medičija (Ritratto d’uomo con medaglia di Cosimo il Vecchio), i tri freske u Sikstinskoj kapeli: Suđenje Mojsiju (Prove di Mosè), Iskušenja Hristova (Tentazioni di Cristo) i Kažnjavanje pobunjenika (Punizione dei ribelli).

Iako je najpoznatije delo Botičelija upravo Rađanje Venere (Nascita di Venere), lepota svih njegovih dela je svevremena, i nastavlja da inspiriše svaku sledeću generaciju!!

Spread the love